Podatki

IR_1_informacja-o-gruntach.pdf

ZIR_1_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR_2_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR_3_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

IL_1_informacja-o-lasach.pdf

ZIL_1_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL_2_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL_3_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

DL_1_deklaracja-na-podatek-lesny.pdf

ZDL_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

ZDL_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

DR_1_deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

ZDR_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

ZDR_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

DN_1_deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

IN_1_informacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_1_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_2_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_3_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

DT_1_deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf

DT_1A_zalacznik-do-deklaracji-DT-1.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.pdf

Dowód osobisty

Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego.pdf

Formularz-zgloszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego.pdf

Mieszkanie i nieruchomości

Wniosek-o-wydanie-wypisu-dzialki.docx

Zalacznik-wniosek-o-wydanie-wypisu-wyrysu-dzialki.docx

Zaswiadczenie-o-zagospodarowaniu-dzialki-z-planu-zagospodarowania-przestrzennego.docx

Wniosek-o-nadanie-nr-porzadkowego.docx

Wniosek-o-zmiane-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Wniosek-o-zagospodarowaniu-przestrzennym.docx

Wniosek-o-dofinanoswanie-usuniecia-azbestu.doc

Wniosek-o-dotacje-wymiana-piecy.docx

Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-srodowiskowej.doc

Wniosek-o-wydanie-decyzji-srodowiskowych-o-uwarunkowaniach.docx

Zgloszenie-zbiornika-bezodplywowego-lub-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-do-ewidencji-gminnej.rtf

Wniosek-o-usuniecie-drzewa-lub-drzew.docx

Zalacznik-wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-wycinke-drzew-i-krzewow.docx

Zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow.doc

Wniosek-na-zajecie-pasa-drogowego-droga-gminna.docx

Zawiadomienie-o-zajeciu-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-usuniecia-awarii.docx

Wniosek-o-dodatek-energetyczny.pdf

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.doc

Wniosek-o-ustalenie-warunkow-zabudowy-i-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.docx

Udostępnianie danych osobowych

Wniosek-o-wyplacenie-naleznosci-z-tytulu-utraty-wynagrodzenia.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-danych.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistym.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-danych-w-trybie-jednostkowym-z-Rejestru-Dowodow-Osobistych.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-danych-jednostkowych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-PESEL.pdf

Wydział Finansowo-Budżetowy

IR_1_informacja-o-gruntach.pdf

ZIR_1_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR_2_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR_3_zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

IL_1_informacja-o-lasach.pdf

ZIL_1_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL_2_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL_3_zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

DL_1_deklaracja-na-podatek-lesny.pdf

ZDL_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

ZDL_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

IN_1_informacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_1_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_2_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN_3_zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

DN_1_deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

DT_1_deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf

DT_1A_zalacznik-do-deklaracji-DT-1.pdf

DR_1_deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

ZDR_1_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

ZDR_2_zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.pdf

Wydział Funduszy i Inwestycji

Wniosek-o-przyznanie-Honorowego-Patronatu-Burmistrza.docx

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wniosek-o-wydanie-wypisu-dzialki.docx

Zalacznik-wniosek-o-wydanie-wypisu-wyrysu-dzialki.docx

Zaswiadczenie-o-zagospodarowaniu-dzialki-z-planu-zagospodarowania-przestrzennego.docx

Wniosek-o-nadanie-nr-porzadkowego.docx

Wniosek-o-zagospodarowaniu-przestrzennym.docx

Wniosek-o-zmiane-decyzji-o-warunkach-zabudowy.docx

Wniosek-o-dofinanoswanie-usuniecia-azbestu.doc

Wniosek-o-dotacje-wymiana-piecy.docx

Wniosek-o-przeniesienie-decyzji-srodowiskowej.doc

Wniosek-o-wydanie-decyzji-srodowiskowych-o-uwarunkowaniach.docx

Zgloszenie-zbiornika-bezodplywowego-lub-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-do-ewidencji-gminnej.rtf

Wniosek-o-usuniecie-drzewa-lub-drzew.docx

Zalacznik-wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-wycinke-drzew-i-krzewow.docx

Zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow.doc

Wniosek-na-zajecie-pasa-drogowego-droga-gminna.docx

Zawiadomienie-o-zajeciu-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-usuniecia-awarii.docx

Wniosek-o-dodatek-energetyczny.pdf

Wniosek-o-przyznanie-dodatku-mieszkaniowego.pdf

Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.doc

wniosek-rewitalizacja.pdf

Deklaracja-dotyczaca-zrodel-ciepla-i-zrodel-spalania-paliw-A.pdf

Deklaracja-dotyczaca-zrodel-ciepla-i-zrodel-spalania-paliw-B.pdf

Wniosek-o-zezwolenie-na-sprzedaz-detaliczna-napojow-alkoholowych.doc

wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-nieczystosci-ciekle.doc

Wniosek-o-ustalenie-warunkow-zabudowy-i-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.docx

wniosek-o-uznanie-drzewa-lub-krzewu-za-zlom-lub-wywrot.docx

Wydział Organizacyjny

Wniosek-o-udostepnienie-danych-jednostkowych-z-rejestru-mieszkancow-oraz-rejestru-PESEL.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-danych-w-trybie-jednostkowym-z-Rejestru-Dowodow-Osobistych.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistym.pdf

Wniosek-o-udostepnienie-danych.pdf

Wniosek-o-wyplacenie-naleznosci-z-tytulu-utraty-wynagrodzenia.pdf

Zgloszenie-wyjazdu-poza-granice-Polski.doc

Wniosek-o-udzielenie-informacji-publicznej.docx

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Oswiadczenie-o-otrzymaniu-lub-nie-otrzymaniu-pomocy-de-minimis_2019.doc

Pomoc-de-minimis.rtf

Wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika.doc

Zawiadomienie-o-zawarciu-umowy-miedzy-pracodawca-a-mlodocianym-pracownikiem_stypendium_2020.rtf

Wniosek-o-przyznanie-pomocy-materialnej-w-formie-stypendium.docx

Wniosek-o-zasilek-szkolny-dla-uczniow.doc

Wydział Społeczny

Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego.pdf

Formularz-zgloszenia-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego.pdf

Pelnomocnictwo_na-pobyt-staly-czasowy-wymeldowanie-wyjazd-za-granice.doc

Zgloszenie-pobytu-czasowego.pdf

Zgloszenie-pobytu-stalego.pdf

Zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-Polski.pdf

Zgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf

Zgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego.pdf