Opieka i wsparcie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Grupa kobiet ustawionych jedna obok drugiej w jasnej, przestrzennej sali.

Jesteśmy instytucją samorządową świadczącą pomoc społeczną na terenie naszej gminy. Realizujemy gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i wykonujemy zadania gminy w tym zakresie.

Co nas wyróżnia?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie realizuje zadania w sposób profesjonalny i z empatią. Kieruje się kodeksem etyki zawodowej i buduje wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji. Wprowadza innowacyjne podejście do pracy socjalnej, propaguje działania samopomocowe, wykorzystując zasoby środowiska lokalnego oraz stosuje politykę szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach równości i partnerstwa.

Liczba osób/rodzin objętych pomocą społeczną

 • Liczba rodzin – 463 (miasto: 314, wieś: 149)
 • Liczba osób w rodzinach: 1009 (miasto: 636, wieś: 373)

Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi

 • Świadczenia rodzinne: 1204
 • Fundusz alimentacyjny: 95
 • Świadczenia wychowawcze: 1626

Zrealizowane projekty

 • „Szanuję, nie hejtuję”
 • „Kooperacja Skuteczna i Efektywna”
 • „E-Aktywni Mieszkańcy Kożuchów” („Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”)

Pracownicy

 • Liczba pracowników socjalnych: 10
 • Liczba asystentów rodziny: 3
 • Liczba opiekunek domowych: 14

Kontakt do nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 33 76
e-mail: ops@kozuchow.pl

Kierownik: Anna Kozłowska