27.01.2023 Gmina i Urząd

Burmistrz Kożuchowa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

ogłoszenie o przetargu

27.01.2023 Bez kategorii

Harmonogram Finału WOŚP w Kożuchowie – 29.01.2023 r.

26.01.2023 Gmina i Urząd

Przypomnienie o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na rok 2023.

Urząd Miejski w Kożuchowie przypomina, że do 31 stycznia 2023 roku należy złożyć Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

25.01.2023 Gmina i Urząd

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

24.01.2023 Gmina i Urząd

Nabór wniosków na stypendia artystyczne

„Burmistrz Kożuchowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Termin składania wniosków od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r.”   uchwała – stypendia artystyczne wniosek-stypendia artystyczne (1)

24.01.2023 Mieszkam w Gminie Kożuchów

Nabór wniosków na stypendia sportowe

„Burmistrz Kożuchowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendium za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Termin składania wniosków od dnia 01.01.2023 r. do dnia 28.02.2023 r.”   uchwała – stypendia sportowe wniosek-stypendia sportowe