27.05.2024 Gmina i Urząd

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kożuchowie

ogłoszenie o konkursie

27.05.2024 Bez kategorii

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

23.05.2024 Gmina i Urząd

Informacja dla rolników

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kożuchów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, informuję że przyjmowane są wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych. Powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz powierzchnia poszczególnych upraw zgłoszona we wniosku musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, który producent rolny składa do ARiMR na 2024r. Warunkiem przystąpienia do szacowania […]

23.05.2024 Mieszkam w Gminie Kożuchów

Nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów

Nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów  

23.05.2024 Mieszkam w Gminie Kożuchów

Badania mammograficzne

22.05.2024 Mieszkam w Gminie Kożuchów

Mieszkańcy wybierają sołtysów i członków rad sołeckich

Od poniedziałku trwają wybory sołtysów i rad sołeckich. 20 maja, mieszkańcy Mirocina Średniego zdecydowali, że sołtysem na kolejną kadencję pozostanie  Adrian Pikulski. Do Rady Sołeckiej wybrano Krzysztofa Aleksandrowicza, Piotra Krynickiego, Klaudię Kurek, Mateusza Laskowicza. Dzień później w wyborach uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Mirocin Dolny. Tutaj sołtysem został Maciej Sytniejewski. W radzie sołeckiej zasiedli Krystyna Ciebień, Patrycja […]