07.12.2023 Bez kategorii

Burmistrza Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w roku 2024 w zakresie opieki społecznej

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/258/Konkursy/

06.12.2023 Bez kategorii

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Zawiadomienie – sesja nadzwyczajna – 07.12.2023 Uchwała – Numer druku LXIII.1.23 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

29.11.2023 Bez kategorii

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2024- 2027

OGŁOSZENIE 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2. Oświadczenie – postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 3. Oświadczenie – władza rodzicielska 4. Oświadczenie kandydata na ławnika o spełnianiu wymogów ustawowych 5. Wzór listy poparcia kandydata na ławnika

28.11.2023 Gmina i Urząd

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorz Wajmana.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorz Wajman pełni dyżur w dniu 29 listopada br. od godziny 14.00 do godziny 15.00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 68-355-59-42.

28.11.2023 Gmina i Urząd

Wigilia Miejska – 16.12.2023

27.11.2023 Gmina i Urząd

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zawiadomienie – Komisja Społ-Budż. 30.11.2023