Mieszkam w Gminie Kożuchów

Działalność gospodarcza

Gdzie się udać?

Urząd Miejski w Kożuchowie, Wydział Gospodarki Komunalnej

Aurelia Potażnik – kierownik Wydziału
Wejście A, I piętro, pok. 4
tel. 68 355 59 44
e-mail: um@kozuchow.pl

Agnieszka Gelfort – Ozgowicz – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Dominika Korbik – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Renata Adamowska – pomoc administracyjna
Wejście A, I piętro, pok. 5
tel. 68 355 59 45

Alicja Zawrotniak – inspektor
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Klaudia Stopka – referent
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Marlena Pisańska – zastępca kierownika
Wejście A, III piętro, pok. 26
tel. 68 355 59 66

Paulina Pohorecka – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 26
tel. 68 355 59 66

Katarzyna Czarnecka – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 27
tel. 68 355 59 67

Helena Witucka – podinspektor
Wejście A, III piętro, pok. 27
tel. 68 355 59 67

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeśli chcesz założyć własną firmę, to zarejestruj ją w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz to zrobić w naszym urzędzie.

Wszelkie informacje dotyczące działalności gospodarczej w tym druki – wniosek CEIDG-1 + załączniki do wniosku, instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1  do pobrania na stronie:   www.ceidg.gov.pl

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni 

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (druk CEIDG-1)
  • dowód osobisty lub paszport

Opłaty

Procedura jest bezpłatna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2020 r. poz. 2296 ze zm.)

UWAGA

Nie musisz dokonywać rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jeżeli:

  • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym
  • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (na przykład wynajem pokoi, sprzedaż posiłków)
  • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność, która polega na produkcji wina – jeśli Twoja produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.