Czas wolny

Atrakcje

Turniej Rycerski 2022 rok

 

 


 

Pomniki przyrody na terenie miasta i gminy Kożuchów

 1. Buk zwyczajny odm. czerwonolistna /Fagus silvatica var. atropunicea, obwód 319 cm, wys. ok. 24 m, rośnie w Kożuchowie na terenie Domu Pomocy Społecznej
 2. Topola biała /Populus alba, obwód 515 cm, wys. ok. 37 m, rośnie w Kożuchowie koło Szkoły Podstawowej nr 1
 3. Cypryśnik błotny /Taxodium distychum, obwód 209 cm, wys. ok. 17 m, rośnie w Kożuchowie koło Szkoły Podstawowej nr 1
 4. Miłorząb japoński /Ginkgo biloba, obwód 139 cm, rośnie w Kożuchowie koło Szkoły Podstawowej nr 1
 5. Platan klonolistny /Platanus acerifolia, obwód 370 cm, wys. ok. 35 m, rośnie w Kożuchowie przy ul. Chopina (fosa)
 6. Dąb szypułkowy /Quercus robur, obwód 340 cm, wys. ok. 34 m, rośnie w Kożuchowie przy ul. Zielonogórskiej
 7. Skupienie 5 dębów szypułkowych /Quercus robur, obwody 390-460 cm, wys. ok. 34-37 m, rosną na łące w Solnikach
 8. Buk zwyczajny odm. czerwonolistna /Fagus silvatica var. atropunicea, obwód 350 cm, wys. ok. 23 m, rośnie w Kożuchowie przy ul. Kraszewskiego
 9. Cis pospolity /Taxus baccata, obwód 60 cm, wys. ok. 8 m, rośnie w Kożuchowie przy ul. Kraszewskiego
 10. Skupienie 2 dębów szypułkowych /Quercus robur, obwody 352-353 cm, wys. ok. 20 m, rosną w Kożuchowie przy byłym przystanku PKS
 11. Dąb szypułkowy /Quercus robur, obwód 410 cm, wys. ok. 28 m, rośnie w Solnikach obok sali wiejskiej
 12. Dąb szypułkowy /Quercus robur, obwód 330 cm, wys. ok. 22 m, rośnie w Radwanowie przy budynku mieszkalnym
 13. Buk pospolity /Fagus silvatica, obwód 415 cm, wys. ok. 20 m, rośnie w Kożuchowie koło Szkoły Podstawowej nr 1
 14. Cis pospolity /Taxus baccata, obwód 150 cm, wys. ok. 12 m, rośnie w Kożuchowie w parku miejskim im. Poniatowskiego
 15. Skupienie 5 dębów szypułkowych /Quercus robur, obwody 280-530 cm, wys. ok. 25 m, rosną w Kożuchowie w parku miejskim im. Poniatowskiego
 16. Skupienie 3 modrzewi europejskich /Larix decidua,  obwody 275-350 cm, wys. ok. 25 m, rosną w Kożuchowie w parku miejskim im. Poniatowskiego
 17. Skupienie 3 dębów szypułkowych /Quercus robur, „Lech”, „Czech” i „Rus”, obwody 355-460 cm, wys. ok. 25 m, rosną w Broniszowie
 18. Lipa drobnolistna /Tillia cordata, „Ceglana lipa”, obwód 375 cm, wys. ok. 20 m, rośnie w Broniszowie
 19. Wiciokrzew pomorski /Lonicera periclymenum/, „Cegielnia”, powierzchnia (ok. 10,4 ha) w Broniszowie
 20. Głaz narzutowy „Czarci kamień”, obwód 300 cm, wys. ok. 2 m, znajduje się przy drodze Bulin – Ojcowizna

Użytek ekologiczny

Torfowisko przejściowe z unikalną szatą roślinną położone w Nadleśnictwie Nowa Sól,  Leśnictwo Mirocin, na terenie dawnych poligonów wojskowych

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli”

Teren o powierzchni ponad 9600 ha chroniony ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Położony jest na terenie gmin Kożuchów, Otyń, Nowogród Bobrzański i Świdnica. Na terenie gminy Kożuchów, powierzchnia obszaru chronionego krajobrazu wynosi 431,57 ha.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „ Broniszów”

Powierzchnia 511,239 ha.