Mieszkam w Gminie Kożuchów

Gospodarka odpadami

Budynek PSZOK. Pod budynkiem zaparkowane samochody, brama wjazdowa. i tablica informacyjna.

Gospodarka odpadami do ważne zadanie dla naszego Urzędu. Wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkających na terenie gminy obejmujemy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nadzorujemy selektywne zbieranie odpadów. Prowadzimy też działania informacyjne i edukacyjne na temat prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności ich selekcji.

Tymi zadaniami w imieniu Gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie. Ponadto do zadań firmy należą: gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna w zakresie dystrybucji wody i oczyszczania ścieków, zarząd nieruchomościami oraz administracja cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe.

Kontakt

ul. Elektryczna 9
67-120 Kożuchów
tel. alarmowy: 797 325 500
tel. 68 355 22 08, 68 355 20 61, 68 355 20 62
e-mail: sekretariat@uskom.eu
uskom.eu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

ul. Elektryczna 9
Kożuchów

Godziny otwarcia:
pon.-czw. 13.00-18.00
pt. 1100.-20.00
sob. 9.00-20.00

więcej informacji