Gmina i Urząd Mieszkam w Gminie Kożuchów Opieka i wsparcie

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 r. – Aktualne informacje.

Gdzie składa się wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wnioski składa się w   Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożuchowie  nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.,

w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (termin 30 dni dotyczy każdorazowo otrzymanej faktury rozrachunkowej).

Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia
z wykorzystaniem profilu zaufanego.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow/28/Aktualnosci/#

INFORMACJA REFUNDACJA PODATKU VAT (3)

wniosek o zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe

KI_wniosek o refundację podatku VAT