Opieka i wsparcie

Dom Pomocy Społecznej

Rozległy, jednopiętrowy budynek z prostym dachem. Przed budynkiem zaparkowane samochody, sporo drzew i zieleni.

Najważniejszym celem funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (DPS) jest świadczenie usług mieszkańcom, zmierzające do zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, wolności, godności i intymności. Pomagamy w zachowaniu samodzielności, rozwoju talentów i zainteresowań. Wyróżnia nas bogata oferta usług opiekuńczo-bytowych i terapeutycznych. Profesjonalne i życzliwe podejście do osób niepełnosprawnych, chorych wymagających wsparcia drugiego człowieka w całodobowej opiece. Mieszkańcom zapewniamy warunki życiowe zbliżone do domowych. Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu choroby czy niepełnosprawności oraz dla osób, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

DPS w Kożuchowie znajduje się w dwóch budynkach mieszkalnych (pawilon A i pawilon B) połączonych ze sobą łącznikiem komunikacyjnym. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym wyposażonym w windę dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy niepełnosprawni mają zapewnioną pełną możliwość poruszania się zarówno w obrębie budynku, jak i poza nim. Wokół budynku utworzono wiele ścieżek spacerowych, zlikwidowano krawężniki i utworzono pochylnie.

Pokoje

Dom posiada 42 pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe wyposażone w instalację przyzywową, dodatkowo indywidualne urządzenia przyłóżkowe. Urządzenia takie znajdują się także w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Dodatkowo pokoje wyposażone są w łóżko lub tapczan, szafkę nocną i szafę odzieżową. Znajduje się także ława lub stół, krzesło albo fotel zgodnie z wolą mieszkańca. Każdy pokój posiada aneks sanitarny z umywalką i lustrem.

Do sprzętu tego należą: łóżka rehabilitacyjne wyposażone w uchwyty, drabinki, barierki przyłóżkowe, materace przeciwodleżynowe, podstopniki, stoliki, parawany, indywidualne termosy do posiłków i ciepłych napoi.

Ogólnodostępne pomieszczenia dla mieszkańców

 • stołówka obsługująca mieszkańców w systemie dwuzmianowym
 • trzy pracownie terapii zajęciowej, w tym: pracownia teatralno-muzyczna, artystyczno-plastyczna, techniczno-artystyczna
 • sala rehabilitacji ogólnousprawniającej
 • pomieszczenie do masażu suchego
 • wydzielone i oznakowane aneksy dla osób palących z dostępem do okna
 • kaplica z wewnętrzną siecią telewizyjną, umożliwiającą osobom pozostającym w pokojach uczestnictwo w praktykach religijnych
 • klubokawiarnia z punktem bibliotecznym
 • świetlica dostosowana do pełnienia funkcji sali widowiskowej
 • pomieszczenie kuchenne z wyposażeniem, w którym mieszkańcy mogą samodzielnie przygotować sobie posiłki dodatkowe
 • pomieszczenie do samodzielnego prania odzieży
 • pokój gościnny

Warunki bytowe

 • wyposażenie pokoju uwzględniające w miarę możliwości zgłaszane oczekiwania mieszkańca
 • porządkowanie pokoju i innych pomieszczeń ogólnie dostępnych
 • wyżywienie dostosowane do schorzenia mieszkańca uwzględniające jego osobiste upodobania
 • zapewnienie niezbędnej odzieży i artykułów higienicznych
 • usługi pralnicze, fryzjerskie i krawieckie
 • prawidłowa opieka, pielęgnacja i higiena

Usługi wspomagające

 • wszelkie formy terapii zajęciowej, rekreacji i rehabilitacji
 • kontakty z rodziną i środowiskiem lokalnym
 • członkostwo w samorządzie mieszkańców
 • swoboda w realizacji praktyk religijnych według własnego wyznania

Warunki zdrowotne

 • dostęp do świadczeń zdrowotnych przysługujących w ramach przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego
 • dostęp do konsultacji specjalistycznych, na które mieszkańcy dowożeni są samochodem służbowym lub samochodem przewozowym

Aktualne dane

Liczba miejsc: 109
Liczba opiekunów: 26

Kontakt do nas

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szprotawska 19
67-120 Kożuchów
tel. 68 459 93 91
e-mail: dpskoz@interia.pl
dps-kozuchow.pl

Dyrektor: Jolanta Szatkowska