Szkoły i przedszkola

Przedszkola i żłobek

Przedszkole Miejskie nr 1

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy placówką, w której każdy dzień jest dla dziecka niepowtarzalnym przeżyciem, a nauka przyjemnością. Rozbudzamy u dzieci naturalną ciekawość poznawania świata i zdolność uczenia się. Każde dziecko rozwija się zdrowo i szczęśliwie w atmosferze szacunku, uczciwości i odpowiedzialności, w poszanowaniu godności, równości i wolności.

Przedszkole wprowadza elementy Laboratoryjnego Planu Daltońskigo Helen Parkhurst – jest to system indywidualnej pracy dzieci oparty na trzech zasadach: samodzielności, odpowiedzialności i współpracy, połączonych z autoewaluacją swojej pracy. Niedługo uzyskamy certyfikat Przedszkola Daltońskiego.

W codziennej pracy z dziećmi wprowadzamy wiele nowości edukacyjnych w zakresie:

 • Autorskich pomocy: Wiatrak Matematyczny, Kuferek Tajemnic, czyli narzędzia myślowe TOC rozwijające krytyczne myślenie, Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metod pracy: kodowanie i programowania na dywanie z wykorzystaniem m.in. robotów: Bee-Botty, Blue-Botty, Photony oraz gier: Złapmy Lwa – szachy japońskie dla dzieci, Scottie Go – interaktywny kurs programowania; prowadzenie badań i eksperymentów z wykorzystaniem mobilnych laboratoriów, przedszkole bez zabawek, Dni Otwartych Drzwi.

Jesteśmy autorami 5 zrealizowanych unijnych projektów.

Powody do dumy

 • Posiadamy certyfikaty: Bezpieczne Przedszkole, Przedszkole Talentów i Szkoła Promująca Zdrowie
 • Opracowujemy i realizujemy autorskie bloki edukacyjne: Zdrowy Przedszkolak; Dziecko w świecie wartości; Bezpieczny Przedszkolak; Mały naukowiec; Młody ekolog; Zabawy teatralne; Śpiewam, tańczę i maluję; Jak pokonać agresję
 • Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Akademia Aquafresh, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste powietrze wokół nas, Zdrowo i Sportowo
 • W tym roku szkolnym: Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko, Technikoludek, czyli Przedszkolak w świecie technologii, Mały Miś w Świecie Emocji, Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, Krainy Muzyki – Muzyka to Matematyka, Idź ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa.

Języki obce

Język angielski 1 godz. tygodniowo (2 x 30 min.).

Zajęcia dodatkowe

Rytmika, taniec, judo: 1 x tygodniu, 30 min.

Plac zabaw

Przedszkole posiada duży zadrzewiony plac zabaw, wyposażony w karuzelę, przeplotnię, dwie drabinki wspinaczkowe, tor z przeszkodami, tunel do przechodzenia, bujaki, pomoce sensoryczne do stymulacji wzroku i słuchu, dwa domki drewniane, ławeczki do huśtania i trzy piaskownice. Mamy także namioty ogrodowe, trampoliny, hulajnogi, kosze do gry w kosza, bramki i kije do hokeja dziecięcego na trawie, zestaw tuneli wodnych i labirynt wodny do składania i zabaw z wodą, samochody do jazdy po chodniku. Na terenie ogrodu przedszkolnego rośnie wiele gatunków drzew i kwiatów, które dzieci mogą obserwować.

Opieka medyczna

Dzieci nie mają zapewnionej opieki medycznej. W nagłych sytuacjach staramy się pomóc dzieciom sami. Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Kiedy jest potrzeba, wzywamy rodziców, mamy także możliwość wezwania pogotowia ratunkowego.

Aktualne dane (rok 2020/2021)

 • Liczba dzieci: 145, w tym 5 oddziałów ogólnodostępnych i 1 oddział integracyjny
 • Liczba zatrudnionych wychowawców: 14, w tym 2 nauczycieli na ½ etatu (katecheza i gimnastyka korekcyjna)

Kontakt do nas

Przedszkole Miejskie Nr 1
ul. 22 Lipca 5
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 24 58
e-mail: przedszkolenr1@op.pl
https://www.pm1-kozuchow.pl/
Przedszkole Miejskie Nr 1 Kożuchów | Facebook

Dyrektor: Ewa Bembnowicz

Plac zabaw. Wokół bloki mieszkalne, trawa, nasadzenia roślin. Piękna, słoneczna pogoda.

Publiczne Przedszkole Nr 3 

Co nas wyróżnia?

Dbamy o łagodną adaptację najmłodszych dzieci do przedszkola – w tym celu w czasie wakacji i we wrześniu realizujemy program „Idę do przedszkola”. Posiłki przygotowywane przez nasze kucharki smakują „jak u mamy”. Dzieci uczestniczą w cyklicznych imprezach, np. uroczystościach przedszkolnych, imprezach integracyjnych. Mają szansę poznać swoje możliwości aktorskie i zintegrować się z innymi przedszkolakami. Na terenie placówki odbywają się również zajęcia prowadzone przez specjalistów: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne czy terapia ręki. Wprowadzamy innowacje pedagogiczne: „Powiedz tacie, powiedz mamie, że rozumiesz kodowanie”, „Maluchy kodują”, „Wielki artysta w Małej Głowie”, „Kiedy tańczymy to się nie nudzimy”.

Powody do dumy

W przedszkolu pracuje bardzo zgrany i wykwalifikowany zespół ludzi, którym zależy na dzieciach, ich rozwoju i zadowoleniu. Radość i uśmiech naszych podopiecznych są dla nas najlepszą nagrodą. Udoskonalamy nasze sale i gabinety zajęć specjalistycznych do potrzeb dzieci.

Nauka języków obcych

Język angielski jest prowadzony 2 razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej po pół godziny. Zajęcia dają dzieciom możliwość przyswojenia systemu dźwiękowego języka, a tym samym prawidłową wymowę. Nauka odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to dla dzieci przyjemne doświadczenie.

Zajęcia dodatkowe

Raz w tygodniu po 30 minut dzieci słuchają muzyki na żywo i tańczą hip hop – w zajęciach poprzez taniec i śpiew realizują potrzebę ruchu i aktywności. Uczestniczymy w koncertach umuzykalniających, dzięki czemu dzieci mogą przenieść się do krainy muzyki i mają okazję poznać różnorodne instrumenty muzyczne oraz posłuchać muzyki z różnych stron świata w wykonaniu profesjonalistów. Raz w miesiącu mamy kontakt ze sztuką (przedstawienia teatralne). Razem z aktorami dzieci poznają abstrakcyjne pojęcia tj. dobro, zło, sprawiedliwość i miłość. Uczą się wrażliwości i obcowania ze sztuką.

Plac zabaw

Przedszkole posiada ogrodzony plac zabaw, przebywające na nim przedszkolaki mogą wybrać różne formy aktywności – zabawa w piaskownicy, huśtanie się na huśtawkach, zjeżdżanie ze zjeżdżalni lub uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych. Takie formy aktywności rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują pomysłowość i wyobraźnię. Nauczyciele inspirują zabawy dzieci poprzez podawanie pomysłów, sugestii i udostępniają potrzebne akcesoria gimnastyczne.

Aktualne dane (rok 2020/2021)

 • Liczba dzieci: 68
 • Liczba wychowawców: 5

Kontakt do nas

Publiczne Przedszkole Nr 3
ul. Górska 17
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 42 25
e-mail: publiczne-przedszkole3@wp.pl
www.trojkakozuchow.pl

Dyrektor: Ewa Krawczyk

Przedszkole Montessori „Akademia Malucha”

Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas wysoki poziom nauczania, kreatywność zajęć, innowacje pedagogiczne, wychowanie głównie metodą Marii Montessori, bogate wyposażenie w pomoce naukowe, sale terapeutyczne, przestronne place zabaw . Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci. Integrujemy się, współpracujemy i wspieramy rodziców organizując szkolenia, warsztaty, konsultacje, pikniki, pomoc psychologiczno -pedagogiczną oraz cykliczne posiedzenia Zespołu specjalistów z rodzicami. Organizujemy wycieczki. Angażujemy się w pomoc charytatywną. Organizujemy spotkania z osobowościami świata muzyki, sztuk plastycznych, aktorami teatru, wprowadzając nasze dzieci w zaczarowany i piękny świat sztuki. Uczymy dzieci pewności siebie i obycia ze sceną poprzez uczestnictwo w występach i konkursach przedszkolnych, lokalnych i ogólnopolskich. Uśmiech, serdeczność, ciepłe relacje, cierpliwość, ale także zasady i konsekwencja to nasza dewiza, jednocześnie klucz do serc i umysłów naszych dzieci. Kierujemy się zasadą „Wyjątkowe miejsce tworzą wyjątkowi ludzie”. Entuzjazm nauczycieli w połączeniu z wysokimi kompetencjami mają bezpośredni wpływ na osiąganie celów kształcenia i odnoszenie sukcesów naszych dzieci.

Powody do dumy

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych absolwentów, którzy zajmują wysokie noty w konkursach lokalnych i ogólnopolskich oraz wysokie oceny w kolejnych etapach edukacyjnych. Zapewniamy indywidualny tok nauczania dzieci zdolnych. Realizowana w naszej placówce terapia dzieci niepełnosprawnych i dzieci z deficytami przynosi zadowalające efekty, dlatego ich funkcjonowania jest wysoki. Naszym priorytetem jest edukacja przyjazna dzieciom i wzorowe przygotowanie do szkoły, dbamy też o łagodną adaptację maluszka. Nasz zespół tworzą osoby kreatywne, dla których praca z dziećmi jest wyzwaniem i pasją. Nasza kadra jest wyspecjalizowana w wielu metodach nauczania, głównie: Montessori, MDS, Gordona, Knilla, terapii ręki, logorytmiki, arteterapii, Sherborne, Krakowskiej, Cieszyńskiej, MFDR, Makatonu, psychomotoryki. Realizujemy już trzeci projekt unijny „Nowoczesna edukacja”, którego głównym celem jest poprawa dostępności i jakości edukacji. Zatrudniamy specjalistów w zakresie: neurologopedii, psychologii klinicznej, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, fizjoterapii, terapii SI, WWR, muzykoterapii, dogoterapii. Realizujemy terapię: biofeedback, Tomatis, Sally Goddard, TMP, Neuroflow ATS.

Języki obce

Prowadzimy naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Język angielski odbywa się w każdej grupie dwa razy w tygodniu, dodatkowo codziennie utrwalany jest wprowadzony na zajęciach materiał.

Zajęcia dodatkowe

Nasza placówka realizuje następujące zajęcia dodatkowe: zajęcia z dzieckiem zdolnym, zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe, język angielski i niemiecki, szachy, muzykoterapia, dogoterapia, rytmika, tańce, zajęcia fizyko-chemiczne, zajęcia metodą Marii Montessori, zajęcia z koordynacji ruchowej, kolorowe dźwięki, zajęcia z animatorami, zajęcia polisensoryczne, robotyka, wczesna nauka czytania, teatr aktora żywego, filharmonia.

Zajęcia terapeutyczne z neurologopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą SI, fizjoterapeutą, dogoterapeutą, muzykoterapeutą, psychologiem klinicznym oraz wczesne wspomaganie rozwoju.

Plac zabaw

Posiadamy dwa przestrzenne place zabaw usytuowane w bezpiecznym miejscu, wyposażone w atestowane urządzenia, takie jak: piaskownice, bujaki, zjeżdżalnie, labirynty, park linowy, huśtawki, wieże do wspinania, ścieżki sensoryczne.

Opieka medyczna

Przedszkole na bieżąco według potrzeb współpracuje z pielęgniarką. Z uwagi na lokalizację placówki w budynku dawnej przychodni lekarskiej mamy stały kontakt z kadrą medyczną pogotowia ratunkowego, która wspiera nas w zakresie opieki medycznej. Ponadto realizujemy program profilaktyczny oraz bezpłatne leczenie stomatologiczne u naszych dzieci zagwarantowane przez gabinet stomatologiczny Katarzyny Langer w Kożuchowie.

Aktualne dane (rok 2020/2021)

 • Liczba dzieci: 150
 • Liczba zatrudnionych wychowawców: 11

Kontakt do nas

Przedszkole Montessori
„Akademia Malucha”
ul. Szprotawska 21 oraz ul. Kręta 13
67-120 Kożuchów
tel. 696 453 625
Akademia Malucha Przedszkole Montessori | Facebook

Dyrektor: Alicja Szpiczakowska

Przedszkole–Ochronka pw. św. Elżbiety

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy placówką niepubliczną, w której stworzyliśmy przyjazny świat dla naszych podopiecznych. Wychowujemy dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i systemu wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. W naszym przedszkolu pracujemy metodą Dobrego Startu Pani Profesor M. Bogdanowicz. Posiadamy kolorowe, klimatyzowane, dobrze wyposażone sale. Mamy własną kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla naszych podopiecznych. W budynku znajduje się również sala doświadczania świata, wyposażona między innymi w basen ze zmieniającymi kolory kulkami, kolumnę wodną i panele świetlne. Zatrudniamy wykwalifikowanych, kompetentnych i odpowiedzialnych nauczycieli, którzy towarzyszą dzieciom w procesie wychowania. Misją naszego przedszkola jest stworzenie miejsca, w którym dziecko będzie mogło rozwijać się wszechstronnie i harmonijnie (duchowo, emocjonalnie, intelektualnie i fizycznie).

Powody do dumy

Najbardziej jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków. „Kiedy się śmieje dziecko, to wówczas śmieje się cały świat”. Kadrę naszego Przedszkola–Ochronki stanowi zespół ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Uwielbiają najwspanialszą muzykę na świecie, a mianowicie śmiech dziecka. Swoją pasją inspirują i motywują dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów. Każdego dnia dbają o ich rozwój duchowy, emocjonalny i intelektualny, dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.

Języki obce

Nauka języka angielskiego prowadzona jest w każdej grupie wiekowej (raz w tygodniu).

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe wliczone są w koszt miejsca: religia, język angielski, mały matematyk, mały ekonomik, ćwiczenia korekcyjne, rytmika, logopedia. Jazda konna odbywa się w Stadninie Koni Sportowych w Gołaszynie i trwa od kwietnia do października.

Plac zabaw

Posiadamy nowy certyfikowany i bezpieczny plac zabaw oraz dmuchany zamek. Wyposażenie placu zabaw to: huśtawka – bocianie gniazdo, koniki, bujaki, domki, skałka wspinaczkowa, zjeżdżalnie.

Opieka medyczna

Personel przedszkola ukończył kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i uzyskał certyfikat.

Aktualne dane (rok 2020/2021)

 • Liczba dzieci: 71
 • Liczba wychowawców: 5

Kontakt do nas

Przedszkole–Ochronka pw. św. Elżbiety
ul. Konopnickiej 13
67-120 Kożuchów
tel. 683 553 370
e-mail: przedszkoleochronka@wp.pl
www.kozuchow.elzbietanki.wroclaw.pl

Dyrektor: Agnieszka Droszczak (Siostra Andżelika)

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

Co nas wyróżnia?

W naszym przedszkolu pracują ludzie z pasją, dla których dobro i rozwój dziecka są najważniejsze. Poprzez organizację zajęć oraz licznych wydarzeń, m.in. uroczystości czy spotkań z ciekawymi ludźmi, a także udział dzieci w konkursach, przygotowujemy naszych wychowanków do nauki w szkole podstawowej i uczymy uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Mało liczne grupy i domowa atmosfera pozytywnie wpływają na rozwój dzieci. W przedszkolu czują się jak w domu. Niewielka grupa podopiecznych daje możliwość szerszego spojrzenia na każde dziecko i pracy indywidualnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostrzec zalążki talentów, pasji, zainteresowań i pomóc im je rozwijać.

Powody do dumy

Jesteśmy dumni z zaangażowania pracowników, dzieci oraz rodziców we wszelkie inicjatywy organizowane przez przedszkole. Szczególną przyjemność sprawia nam śledzenie losów naszych absolwentów i dostrzeganie ich sukcesów w edukacji szkolnej. Zauważamy, że poprzez indywidualne podejście do każdego dziecka, rozwijanie potencjału oraz naukę pokonywania barier dzieci czują swoją wartość, są pewniejsze siebie i otwarte na nowe wyzwania.

Nauka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdej grupie wiekowej. Dzięki wykorzystywaniu aktywnych metod dzieci łatwiej przyswajają język obcy. Połączenie zabaw muzyczno-ruchowych z nauką nowego słownictwa sprawia im niezwykłą przyjemność.

Zajęcia dodatkowe

Nauczyciele prowadzą kółka zainteresowań: rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, podstawy pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego.

Plac zabaw

Dzieci mają do dyspozycji plac zabaw wyposażony w zjeżdżalnie, huśtawki, domki i piaskownicę. U nas nikt się nie będzie nudził!

Opieka medyczna

W przedszkolu zatrudniona jest pielęgniarka.

Aktualne dane (rok 2020/2021)
Liczba dzieci: 14
Liczba zatrudnionych wychowawców: 3

Kontakt do nas

Niepubliczny Punkt Przedszkolny
ul. Okrzei 12
67-120 Kożuchów
tel. 665 114 943
e-mail: michalak.ewelina@wp.pl

Dyrektor: Ewelina Getz-Michalak

Niepubliczny Żłobek Kraina Malucha

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedynym żłobkiem działającym na terenie gminy Kożuchów. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. W czasie tygodnia pracy organizujemy dzieciom szereg rozwijających zajęć. W miesiącach letnich część zajęć prowadzona jest na świeżym powietrzu, dzięki czemu większość dnia dzieci mogą spędzać na dworze. Kilka razy w roku organizujemy przedstawienia teatralne, aby uczyć dzieci obcowania ze sztuką. Naszym zadaniem i misją jest przygotowanie dziecka do etapu przedszkolnego, żeby dzięki nabytym u nas umiejętnościom weszło w nowy świat z ochotą i otwartością.

Powody do dumy

Jesteśmy dumni z tego, że w żłobku panuje serdeczna, domowa atmosfera. Dopasowujemy się do potrzeb rodziców i domowego trybu dnia dziecka tak, aby maluchy czuły się u nas swobodnie, jak domu. Cieszy nas, gdy w naszym żłobku dzieci dobrze się rozwijają i nabywają nowe umiejętności. Ogromną motywacją jest dla nas pozytywna ocena rodziców dotycząca zajęć prowadzonych przez opiekunki.

Język angielski

Dzieci uczą się języka angielskiego poprzez zabawę.

Zajęcia dodatkowe

Nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe, takie jak: zajęcia muzyczno-rytmiczne, taneczno-ruchowe z elementami zumby, kreatywne (plastyczno-techniczne), kulinarne, integracja sensoryczna, bajkoterapia, arteterapia, zajęcia badawczo-eksperymentalne.

Plac zabaw

Na terenie żłobka mamy plac zabaw wyposażony w zestaw zabawowy z kładką, domek i zjeżdżalnię, huśtawki, piaskownice, bujaki, domki ogrodowe. Dzieci często spędzają czas na świeżym powietrzu.

Opieka medyczna

W naszej placówce zatrudniona jest dyplomowana pielęgniarka, która regularnie wykonuje bilanse rozwoju dzieci oraz nadzoruje ich stan zdrowia.

Aktualne dane (rok 2020/2021)

Liczba dzieci: 60
Liczba zatrudnionych wychowawców: 8

Kontakt do nas

Niepubliczny Żłobek Kraina Malucha
ul. Anny Haller 1
67-120 Kożuchów
e-mail: krainamalucha-kozuchow@02.pl

Dyrektor: Anna Mniszewska