Mieszkam w Gminie Kożuchów Opieka i wsparcie Szkoły i przedszkole

Nabór wniosków na stypendia sportowe artystyczne oraz upowszechnianie kultury – 2024

Burmistrz Kożuchowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz o stypendium za osiągnięcia w dziedzinie sportu.
Termin składania wniosków od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.01.2024 r.

oraz o  możliwości ubiegania się o stypendium za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Termin składania wniosków od dnia 01.01.2024r. do dnia 29.02.2024r.

uchwała – stypendia sportowe

wniosek-stypendia sportowe

uchwała – stypendia artystyczne

wniosek-stypendia artystyczne