Mieszkam w Gminie Kożuchów

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO – WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

  1. Węgiel po preferencyjnej cenie (2.000,00 zł brutto) w ilości do 1,5 tony (do końca 2022r.) może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.
  2. Cena zakupu węgla nie obejmuje kosztów transportu z punktu sprzedaży do gospodarstwa domowego. Koszt takiego transportu ponosi kupujący.
  3. Płatność za zakup węgla będzie należało dokonać na nr konta bankowego Gminy Kożuchów, dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Gminę, o czym urząd powiadomi kupującego.
  4. Płatność będzie wymagana przed odbiorem węgla.

Wniosek o zakup węgla przez mieszkańca