Mieszkam w Gminie Kożuchów

UWAGA ROLNICY!

Od dnia 1 lutego do 28 lutego 2022 r. przyjmowane są  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

Hodowcy bydła do wniosku muszą załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim.

Wzor_wniosku_akcyza_2019.pdf

RODO-2021.docx