Gmina i Urząd Mieszkam w Gminie Kożuchów Ochrona zdrowia

Komunikat – ptasia grypa

W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r., poz. 2797), obszar powiatu nowosolskiego ustanowiono strefą objęta zakażeniem.

Z uwagi na powyższe posiadacze drobiu/ptactwa zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bio-asekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego.

 1. Drób przyzagrodowy należy utrzymywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem.
 2. Drób utrzymywać wyłącznie w kurnikach.
 3. Karma i woda powinny znajdować się w pomieszczeniu, gdzie przetrzymywany jest drób.
 4. W wejściu do kurnika należy wyłożyć matę dezynfekcyjną.
 5. Do obsługi należy stosować odrębną odzież i obuwie.
 6. Paszę i ściółkę należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa i gryzoni.

Drogi zewnętrzne powiatu nowosolskiego zostaną oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

 

W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r., poz. 2797), obszar powiatu nowosolskiego ustanowiono strefą objęta zakażeniem.

Z uwagi na powyższe posiadacze drobiu/ptactwa zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bio-asekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego.

 1. Drób przyzagrodowy należy utrzymywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem.
 2. Drób utrzymywać wyłącznie w kurnikach.
 3. Karma i woda powinny znajdować się w pomieszczeniu, gdzie przetrzymywany jest drób.
 4. W wejściu do kurnika należy wyłożyć matę dezynfekcyjną.
 5. Do obsługi należy stosować odrębną odzież i obuwie.
 6. Paszę i ściółkę należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa i gryzoni.

Drogi zewnętrzne powiatu nowosolskiego zostaną oznakowane tablicami ostrzegawczymi.