Gmina i Urząd Mieszkam w Gminie Kożuchów

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU WĘGLA KAMIENNEGO OD GMINY W ROKU 2023

Gmina Kożuchów przystępuje do II tury sprzedaży węgla, tj. od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych węgiel sprzedawany jest w dwóch transzach: do 31 grudnia 2022 r. i od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski złożone o zakup węgla do 31 grudnia 2022 r., które nie zostały zrealizowane w 2022r. przechodzą na rok kolejny i będą nadal rozpatrywane przez Gminę w 2023r. O  kolejności ich załatwienia decyduje data wpływu do urzędu oraz dostępność poszczególnych frakcji węgla.

W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie złożył wniosku o zakup węgla w ilości do 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, jest uprawniony do zakupu zwiększonego limitu, jednak nie więcej niż 3 tony łącznie na cały sezon grzewczy 2022/2023r.

W związku z powyższym nowe wnioski tj. o zakup węgla od 1 stycznia 2023r. wymagane są w przypadku osób, które:

–  nie złożyły wniosku o zakup węgla w roku 2022r., a są zainteresowane zakupem węgla w 2023r. ( max. ilość 3 tony),

– osoby, które zakupiły węgiel w 2022r. lub złożyły wniosek o zakup węgla w 2022r. w ilości do 1,5 t, a są zainteresowane zakupem dodatkowej ilości węgla. (max. 3 tony łącznie na cały sezon grzewczy 2022/2023r.)

OGÓLNE INFORMACJE:

  1. Węgiel po preferencyjnej cenie 2.000,00 zł brutto/t w ilości do 3 ton ( na cały sezon grzewczy 2022/2023) może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.
  2. Węgiel kamienny sprzedawany jest w dwóch sortymentach:

– groszek/ekogroszek (grubość 5-25mm),

– gruby – orzech (grubość od 25mm).

  1. Płatność za zakup węgla będzie należało dokonać przelewem na nr konta bankowego Gminy Kożuchów, dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Gminę, o czym urząd powiadomi kupującego.
  2. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Gminy Kożuchów, kupujący zostanie poinformowany o możliwości odbioru węgla.
  3. Usługę magazynowania i wydawania węgla świadczy skład opałowy przy ul. Dworcowej 11, 67-120 Kożuchów.
  4. Cena zakupu węgla nie obejmuje kosztów transportu z punktu sprzedaży do gospodarstwa domowego. Koszt takiego transportu ponosi kupujący

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA PRZEZ MIESZKAŃCA — 2023 (1)