Mieszkam w Gminie Kożuchów

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 będzie przeprowadzane od 12 listopada do 24 listopada 2021 r. jako badanie reprezentacyjne, metodą wywiadu telefonicznego.

Wywiad telefoniczny zostanie przeprowadzony z pełnoletnią osobą, która w Spisie Powszechnym 2021 pełniła rolę pierwszego respondenta, w wylosowanym do udziału w badaniu kontrolnym mieszkaniu.
Jeśli to do Ciebie zadzwoni ankieter – odbierz! Wywiad zajmie tylko około 10 minut.
Pytania w badaniu kontrolnym w Spisie Powszechnym zostały podzielone na dwie części: pytania badania kontrolnego w mieszkaniu oraz pytania formularza indywidualnego.
Pytania zawarte w pierwszej części kwestionariusza dotyczą sposobu przeprowadzenia spisu powszechnego w badanym mieszkaniu, a także pozwolą na ustalenie, kto mieszkał w badanym mieszkaniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 oraz czy wszystkie z wymienionych osób zostały spisane wspólnie z respondentem.
Druga cześć kwestionariusza spisowego zawiera pytania dotyczące respondenta. Ankieter zapyta m.in. o imię i nazwisko, datę urodzenia, poziom wykształcenia, narodowość oraz deklarowaną przynależność do innego narodu lub wspólnoty etnicznej. Znajdą się tu również pytania doprecyzowujące status prawny mieszkania, w którym respondent mieszkał 31 marca 2021 r.
Odwiedź naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej: https://spis.gov.pl/…/O_co_zapytamy_w_badaniu_kontrolnym/
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, stoi i tekst „@GUS_STAT f @GlownyUrzadStatystyczny Glowny Urzad Statystyczny Im @gus_stat Glowny Urzad StatystycznyGU GUS Sprawdź o co zapytamy w badaniu kontrolnym w Spisie Powszechnym 2021 Szczegóły na stronie spis.gov.pl Liczymy się ÷ DLA POLSKI! GUS NSP 2021”