Bez kategorii

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

 

Azbest jest kojarzony głównie z eternitem, czyli falistymi płytami, które pokrywają dachy budynków wielorodzinnych oraz pomieszczeń gospodarczych w Polsce. Obecnie obowiązuje zakaz stosowania wyrobów z azbestem, a stare elementy zawierające ten surowiec muszą być usuwane z budynków
ze względu na jego szkodliwość i negatywny wpływ na zdrowie.

Azbest swego czasu uznawany był za materiał niemal idealny, dlatego był szeroko stosowany w budownictwie, gospodarce i przemyśle. Produkowano z niego m.in.:

-płyty azbestowe – dachowe
-azbestowo-cementowe (faliste, czyli inaczej eternit i płaskie, np. typu karo),
-okładzinowe (m.in. na elewacje) oraz płyty balkonowe.

Po upływie czasu udowodniono jednak dużą szkodliwość azbestu na życie człowieka.

Jest to materiał produkowany z minerałów krzemianowych przetwarzanych w bardzo cienkie i mało widoczne włókna. Unosząc się w powietrzu, dostają się do układu oddechowego co powoduje odkładanie się jego zawartości w organizmie. Azbest powoduje rozmaite schorzenia.

W związku z powyższym do końca 2032 roku azbest ma zostać całkowicie wyeliminowany.
Od 2009 roku realizujemy Program Oczyszczania Kraju z azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami
i instytucjami. (Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032). Wszystkie wyroby zawierające azbest według programu powinny być całkowicie wyeliminowane i usunięte do 2032 r.
Usunięcie wyrobów zawierających azbest ma duży wpływ na korzyści ekologiczne, ekonomiczne oraz społeczne z powodu minimalizacji emisji włókien azbestu jak również ochrony zdrowia mieszkańców,
a także poprawy estetyki obiektów budowlanych a w szczególności ich stanu technicznego