Bez kategorii

Nabór wniosków w ramach Programu Azbest 2022 r.

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w związku z możliwością pozyskania funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie prac związanych z demontażem, załadunkiem, transportem oraz unieszkodliwianiem zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych trwa nabór wniosków
w ramach zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów w 2022 r.” do dnia 15 marca 2022 roku.

W ramach ww. zadania przewidziane jest usunięcie z terenu miasta i gminy Kożuchów przez wyłonionego wykonawcę azbestu z nieruchomości należących do osób fizycznych i innych podmiotów wykorzystujących wyroby zawierające azbest lub posiadających zmagazynowane na działce odpady azbestowe.

Realizacja Programu nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz refinansowania wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych wcześniej przez użytkowników tych wyrobów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest lub posiadające odpady azbestowe na terenie miasta i gminy Kożuchów, zgodnie
z obowiązującym „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kożuchów na lata 2017-2032”.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie w biurze podawczym, bądź
ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (68) 355 59 67.

 

AZBEST-3-informacja-nabor-wnioskow-na-2022-r..docx