Głośna próba syren alarmowych

15 grudnia 2022 r.  w godz. 12.00 – 12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

– ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,

– odwołanie alarmu – dźwięk ciągły syreny trwający 3 min.

Próba ma na celu sprawdzenie sprawności funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania