Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 19 października br. od godziny 16:00 do godziny 17:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918