Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarte konkursy ofert

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarte konkursy ofert

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2024 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki, wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

ogłoszenia o konkursach