Ochrona zdrowia

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej.

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia”.

10764_zarzadzenie_-_ogloszenie_konkursu 10765

_Zalacznik_do_zarzadzenia_-_ogloszenie_2023

10766_Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_-_formularz_ofertowy_2023

10767_zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_-_umowa_z_zalacznikami

10768_Uchwala_LV.413.23_w_sprawie_uchwalenia_programu_polityki_zdrowotnej_-_Program_szczepienia_profilaktycznego_przeciwko_grypie