Mieszkam w Gminie Kożuchów

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie – 27.01.2022

Zwołuję sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 27 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w sali  radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Zawiadomienie-sesja-27.01.2022.pdf

Uchwala-Numer-druku-XLII.1.22-w-sprawie-przyjecia-planu-pracy-Rady-Mie....pdf

Uchwala-Numer-druku-XLII.2.22-w-sprawie-przyjecia-planow-pracy-komisji....pdf

Uchwala-Numer-druku-XLII.3.22-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gmin....pdf

Uchwala-Numer-druku-XLII.4.22-zmieniajaca-WPF.pdf

Uchwala-Numer-druku-XLII.5.22-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-progr....pdf