Mieszkam w Gminie Kożuchów

Zarządzenie Nr 0050.29.2022

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2022 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarzadzenie-Nr-0050.29.2022.pdf