Mieszkam w Gminie Kożuchów

Zarządzenie Nr 0050.27.2022

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2022 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Zarzadzenie-Nr-0050.27.2022.pdf