Mieszkam w Gminie Kożuchów

Zarządzenie Nr 0050.26.2022

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2022 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Zarzadzenie-Nr-0050.26.2022.pdf