Mieszkam w Gminie Kożuchów

Termin płatności II raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2024

Wydział  Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie  przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2024 w terminie do 31 maja 2024 r.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2024. Jeśli przedsiębiorca nie dokona opłaty do 31 maja 2024 r. to może zrobić to w ciągu kolejnych 30 dni – tzn. do dnia 30 czerwca 2024 r. Wtedy opłata zostanie powiększona o kwotę w wysokości 30% rocznej należności za korzystanie z zezwoleń.

Brak opłaty II raty i brak opłaty dodatkowej w dodatkowym terminie spowoduje wygaszenie zezwoleń.

Wniosek o kolejne zezwolenie będzie można złożyć po 6 miesiącach po wydaniu decyzji wygaszającej.

 Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kożuchowie nr konta : BANK SPÓŁDZIELCZY 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002 z adnotacją-opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu podając adres punktu sprzedaży.

Wszelkie wyjaśnienia w powyższej sprawie można otrzymać pod nr telefonu 68 355 59 75.