Mieszkam w Gminie Kożuchów

Szkodliwość azbestu

Azbest jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, gdyż kiedy oddychamy powietrzem nim zanieczyszczonym, do naszych płuc docierają jego włókna. Aktualnie obowiązuje zakaz stosowania wyrobów z azbestem, a stare elementy z niego wykonane muszą być usuwane z budynków i utylizowane. Miarą zanieczyszczenia środowiska azbestem jest stężenie włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym. Chorobotwórcze są włókna azbestu niewidoczne dla oka, o średnicy < 3 µm i długości > 5 µm tzw. włókna respirabilne Azbest jest groźny w przypadku emisji włókien do powietrza atmosferycznego. Emisja następuje w wyniku degradacji materiałów zawierających azbest lub innych uszkodzeń mechanicznych materiałów zawierających azbest, np. łamanie, kruszenie itp.

Azbest jest groźny dla środowiska ponieważ jego włókna są niezniszczalne, uwalniają się z materiałów zawierających azbest w miarę ich degradacji, a pył azbestowy rozprasza się i wywołuje ryzyko poważnych chorób układu oddechowego, głównie płuc. Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r. realizujemy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami i instytucjami (Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032). Program określa, że wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2032 r.

Azbest, jako materiał niebezpieczny podlega szczególnemu traktowaniu. Odpady zawierające azbest powinny być utylizowane w odpowiednio do tego celu przystosowanych miejscach (składowiskach).