Mieszkam w Gminie Kożuchów

Przywrócenie przydatności wody do spożycia.

W sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Stypułowie, Cisów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne oraz Słocina.