Gmina i Urząd Mieszkam w Gminie Kożuchów

Konkurs ofert w zakresie opieki społecznej – przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych gorących posiłków w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kożuchów dla dzieci i młodzieży

„Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów  w roku 2023 w zakresie opieki społecznej – przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych gorących posiłków w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kożuchów dla dzieci i młodzieży w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023 r.”

oferta – wzór druku ogłoszenie o konkursie 2023-dożywianie sprawozdanie – wzór druku umowa – wzór ramowy zarządzenie – ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ogłoszenie o konkursie 2023-dożywianie

oferta – wzór druku

umowa – wzór ramowy

sprawozdanie – wzór druku