Mieszkam w Gminie Kożuchów

Gmina organizuje specjalny transport (dowóz) do punktów szczepień przeciw COVID-19.

Gmina organizuje specjalny transport (dowóz) do punktów szczepień przeciw COVID-19 i powrotny do miejsca zamieszkania dla osób, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.

Ze bezpłatnego transportu mogą skorzystać:

  • osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień

Informacje nt. możliwości skorzystania z transportu dostępne są pod numerem telefonu + 48 502 260 020 w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji o Narodowym Programie Szczepień znajdą Państwo pod zamieszczonym niżej linkiem:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/transport