Mieszkam w Gminie Kożuchów

„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Wzgórz Dalkowskich i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce , ogłasza start naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. ???
✅ Łączna pula przeznaczona na granty wynosi co najmniej 78.000,00zł
✅ W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulaminowe oraz:
▶️ mają siedzibę w gminach: Brzeźnica, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Polkowice, Radwanice, Żukowice, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa,
▶️ planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.
✅ W bieżącym konkursie Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia jak również wpływają na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
✅ W 2022 roku uruchomiona została także ścieżka specjalna – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych dotacje będą mogły być również przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.
✅ Termin składania wniosków: 5 maja – 5 czerwca 2022r.

Karta-oceny-formalnej-2022.pdf

Karta-oceny-merytorycznej-2022.pdf

REGULAMIN-KONKURSU-DL-2022.pdf

wniosek-DL-2022.pdf