Mieszkam w Gminie Kożuchów

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 22 grudnia br. od godziny 12:00 do godziny 13:00

w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918