Mieszkam w Gminie Kożuchów

Druga kadencja Gminnej Rady Seniorów!

Rada Seniorów Gminy Kożuchów rozpoczęła rozpoczęła swoją drugą kadencje. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 9 listopada 2021 roku. Podczas pierwszego posiedzenia w wyniku głosowania Przewodniczącym Rady został Pan Henryk Stanisławski, Zastępcą Pani Wanda Kąkol-Reputała a Sekretarzem Pani Ella Nagórska-Brzycka w składzie Rady drugiej kadencji są również: Zdzisława Dałek, Cecylia Dmitrowska, Jadwiga Kumek, Elżbieta Zbońkowska. Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek złożył gratulacje radnym seniorom oraz podziękował za zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców miasta. Podkreślił, że Rada Seniorów stanowi bardzo ważny głos doradczy dla Gminy.