Mieszkam w Gminie Kożuchów

„Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne”

Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne”.  Ankieta jest ona dostępna pod linkiem: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa:

https://agrocompolska.pl , funpage Facebook:

https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829

i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – więcej o projekcie:

https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).

(Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich  POLAGRA-PREMIERY 2022!)

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

  1. a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
  1. b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
  1. c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych. Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych

proszę kierować na adres: inomel@agrocompolska.pl .

Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca przyniesie korzyści dla całej

rolniczej rodziny w Polsce.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie i podzielenie

się swoimi opiniami:)