Gmina i Urząd Mieszkam w Gminie Kożuchów

Aplikacja rozliczeniowa PIT przygotowana dla Gminy Kożuchów w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”.

Projekt „Wspieraj lokalnie” Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych powstał przy współudziale PITax.pl Łatwe podatki.

„Wspieraj lokalnie” umożliwia:

  • bezpłatne korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji aplikacji do rozliczeń PIT
  • zwiększenie wpływów lokalnych OPP z 1,5% podatku dochodowego
  • zwiększenie liczby podatników rozliczających PIT w faktycznym miejscu zamieszkania
  • wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku publicznego
  • realizowanie polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
  • budowanie wizerunku samorządu jako jednostki wspierającej lokalną społeczność
  • zwiększenie świadomości 1,5% podatku dochodowego jako metody finansowania lokalnych OPP

Strona startowa Państwa aplikacji znajduje się na stronie:

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-kozuchowie/