03.01.2023 Gmina i Urząd

Komunikat – ptasia grypa

W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r., poz. 2797), obszar powiatu nowosolskiego ustanowiono strefą objęta zakażeniem. Z uwagi na powyższe posiadacze drobiu/ptactwa zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bio-asekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego. […]

12.11.2021 Ochrona zdrowia

„Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia”.

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej.

11.10.2021 Ochrona zdrowia

Zarządzenie Nr 0050.135.2021

W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia”

24.08.2021 Ochrona zdrowia

I Ty możesz uratować życie!

Drodzy Seniorzy zapraszamy na warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbędą się 7 września o godzinie 12.00 w Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie.

26.07.2021 Ochrona zdrowia

Zarządzenie Nr 0050.98.2021

W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego  przeciw grypie osób po 65 roku życia”.

14.06.2021 Ochrona zdrowia

Bezpłatny dowóz na szczepienie

Gmina organizuje specjalny transport (dowóz) do punktów szczepień przeciw COVID-19 i powrotny do miejsca zamieszkania dla osób, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.