11.08.2023 Ochrona zdrowia

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej.

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia”. 10764_zarzadzenie_-_ogloszenie_konkursu 10765 _Zalacznik_do_zarzadzenia_-_ogloszenie_2023 10766_Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_-_formularz_ofertowy_2023 10767_zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_-_umowa_z_zalacznikami 10768_Uchwala_LV.413.23_w_sprawie_uchwalenia_programu_polityki_zdrowotnej_-_Program_szczepienia_profilaktycznego_przeciwko_grypie

03.01.2023 Gmina i Urząd

Komunikat – ptasia grypa

W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r., poz. 2797), obszar powiatu nowosolskiego ustanowiono strefą objęta zakażeniem. Z uwagi na powyższe posiadacze drobiu/ptactwa zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bio-asekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego. […]

12.11.2021 Ochrona zdrowia

„Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia”.

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej.

11.10.2021 Ochrona zdrowia

Zarządzenie Nr 0050.135.2021

W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia”

24.08.2021 Ochrona zdrowia

I Ty możesz uratować życie!

Drodzy Seniorzy zapraszamy na warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbędą się 7 września o godzinie 12.00 w Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie.

26.07.2021 Ochrona zdrowia

Zarządzenie Nr 0050.98.2021

W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego  przeciw grypie osób po 65 roku życia”.