23.05.2024 Mieszkam w Gminie Kożuchów

Nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów

Nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów  

23.05.2024 Mieszkam w Gminie Kożuchów

Badania mammograficzne

22.05.2024 Mieszkam w Gminie Kożuchów

Mieszkańcy wybierają sołtysów i członków rad sołeckich

Od poniedziałku trwają wybory sołtysów i rad sołeckich. 20 maja, mieszkańcy Mirocina Średniego zdecydowali, że sołtysem na kolejną kadencję pozostanie  Adrian Pikulski. Do Rady Sołeckiej wybrano Krzysztofa Aleksandrowicza, Piotra Krynickiego, Klaudię Kurek, Mateusza Laskowicza. Dzień później w wyborach uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Mirocin Dolny. Tutaj sołtysem został Maciej Sytniejewski. W radzie sołeckiej zasiedli Krystyna Ciebień, Patrycja […]

09.05.2024 Mieszkam w Gminie Kożuchów

Termin płatności II raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2024

Wydział  Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie  przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2024 w terminie do 31 maja 2024 r. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek dokonać opłaty […]

22.04.2024 Gmina i Urząd

XXVI Turniej Rycerski w Kożuchowie

Przed nami XXVI Turniej Rycerski w Kożuchowie, który odbędzie się w sobotę, 25 maja. To już tradycja, Kożuchów znów stanie się średniowiecznym grodem, a my odbędziemy podróż w czasie. W fosie przy ul. Spacerowej stanie wioska rycerska, w której spotkać będzie można białogłowy, rzemieślników czy rycerzy. Wydarzenie tradycyjnie rozpocznie się barwnym korowodem, który przejdzie głównymi […]

22.04.2024 Gmina i Urząd

Zapraszamy do kolejnej wspólnej wędrówki w ramach cyklu „Spotkania z Podróżnikami”

– Miłość do futbolu, tango i bezkresne przestrzenie Patagonii.Większości osób Argentyna nie kojarzy się z niczym więcej.Tymczasem moja Argentyna woli folklor niż tango i mieni się tysiącem kolorów magicznej i mało poznanej przez turystów północy kraju – mówi Paulina Lewandowska, kolejny gość cyklu „Spotkania z Podróżnikami”. – W ostatnich latach Argentyna stała się moim drugim […]