03.01.2023 Gmina i Urząd

Komunikat – ptasia grypa

W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r., poz. 2797), obszar powiatu nowosolskiego ustanowiono strefą objęta zakażeniem. Z uwagi na powyższe posiadacze drobiu/ptactwa zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bio-asekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego. […]

29.12.2022 Gmina i Urząd

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2023

Konkursy – Gmina Kożuchów (lubuskie.pl)

27.12.2022 Gmina i Urząd

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorz Wajman pełni dyżur w dniu 28 grudnia br. od godziny 11:00 do godziny 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 68- 355-59 -42.

22.12.2022 Gmina i Urząd

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Zwołuję sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie na dzień 28 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Zawiadomienie – sesja – 28.12.2022 Projekt uchwały numer druku LII.3.22 Projekt uchwały numer druku LII.4.22 Projekt uchwały numer druku LII.5.22 Projekt uchwały numer druku LII.6.22 Projekt uchwały numer druku LII.7.22 (1) Projekt uchwały numer druku LII.8.22 […]

12.12.2022 Gmina i Urząd

Informacja

12.12.2022 Gmina i Urząd

Konkurs ofert w zakresie opieki społecznej – przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych gorących posiłków w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kożuchów dla dzieci i młodzieży