13.01.2023 Gmina i Urząd

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie

ZAWIADOMIENIE KOMISJA ROLNICTWA 19.01.2023

13.01.2023 Gmina i Urząd

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY SENIORÓW W KOŻUCHOWIE

zawiadomienie o posiedzeniu Rady Seniorów 18.01.2023

11.01.2023 Gmina i Urząd

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 11 stycznia br. od godziny 11:00 do godziny 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918

04.01.2023 Gmina i Urząd

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU WĘGLA KAMIENNEGO OD GMINY W ROKU 2023

Gmina Kożuchów przystępuje do II tury sprzedaży węgla, tj. od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych węgiel sprzedawany jest w dwóch transzach: do 31 grudnia 2022 r. i od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski złożone o zakup węgla do 31 grudnia 2022 r., […]

03.01.2023 Gmina i Urząd

Komunikat – ptasia grypa

W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r., poz. 2797), obszar powiatu nowosolskiego ustanowiono strefą objęta zakażeniem. Z uwagi na powyższe posiadacze drobiu/ptactwa zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bio-asekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego. […]

29.12.2022 Gmina i Urząd

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2023

Konkursy – Gmina Kożuchów (lubuskie.pl)