28.08.2023 Gmina i Urząd

NIE BĄDŹ ŻYŁA, ODDAJ KREW!

03.08.2023 Gmina i Urząd

Stypendium szkolne w roku 2023/2024 – informacja

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują : 1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 2) wychowankom publicznych […]

03.08.2023 Gmina i Urząd

Uwaga rolnicy

Od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. przyjmowane są  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2023 r. W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej […]

02.08.2023 Gmina i Urząd

Uwaga rolnicy!

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kożuchów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy informuję, iż została powołana przez Wojewodę Lubuskiego Komisja do szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych długotrwałą suszą. Wnioski należy składać w biurze podawczym tut. Urzędu Miejskiego do dnia 11 sierpnia 2023 r. Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o szacowanie przez Komisję powołaną […]

28.07.2023 Gmina i Urząd

Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego (suszy) na terenie Gminy Kożuchów

wniosek klauzula rodo

22.06.2023 Gmina i Urząd

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym

ogłoszenie o konkursie