07.02.2023 Gmina i Urząd

Partnerstwo Gmin Lubuska 9 – formularz zgłoszenia projektu strategicznego

Szanowni Państwo, witamy w formularzu zgłaszania propozycji projektów strategii terytorialnej Partnerstwa Gmin Lubuska 9. Jest to narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, instytucje publiczne i samorządy lokalne mogą przekazać wstępne propozycje działań, jakie chcieliby zrealizować w nadchodzących latach w ramach współpracy partnerskiej swoich samorządów. formularza pod linkiem: https://forms.gle/rWpms9rK2z6fEeai6 Partnerstwo Gmin Lubuska 9 – roboczy formularz zgłoszenia […]

01.02.2023 Gmina i Urząd

Uwaga rolnicy

Od dnia 1 lutego do 28 lutego 2023 r. przyjmowane są  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2023 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. […]

30.01.2023 Gmina i Urząd

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB). Dokumentacja budynku w postaci cyfrowej.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego. System dostępny jest pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl. c-KOB umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane

27.01.2023 Gmina i Urząd

Burmistrz Kożuchowa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

ogłoszenie o przetargu

26.01.2023 Gmina i Urząd

Przypomnienie o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na rok 2023.

Urząd Miejski w Kożuchowie przypomina, że do 31 stycznia 2023 roku należy złożyć Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

25.01.2023 Gmina i Urząd

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)