11.01.2024 Gmina i Urząd

PARTNERSTWO GMIN LUBUSKA 9 OGŁASZA ROBOCZE KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII IIT

Szanowni Państwo, niniejsza strategia terytorialna IIT stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzwania i szanse wskazane w przeprowadzonej diagnozie obszaru partnerstwa. Strategia i jej proces przygotowywania są zgodne z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz obowiązującymi programami, wytycznymi i ustawami. Dokument zawiera m.in. syntezę diagnozy, cele, do których […]

10.01.2024 Gmina i Urząd

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie

ZAWIADOMIENIE KOMISJA ROLNICTWA 16.01.2024

02.01.2024 Gmina i Urząd

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarte konkursy ofert

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2024 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki, wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych   ogłoszenia o konkursach

22.12.2023 Gmina i Urząd

Informacja – dowody osobiste

W dniu 28 grudnia br. (czwartek), wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane będą do godz. 12:00. Zgodnie z informacją z dnia 21 grudnia 2023r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oznaczone DSP-WEL.6850.32.2023, powyższe spowodowane jest koniecznością wprowadzenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty.

28.11.2023 Gmina i Urząd

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorz Wajmana.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorz Wajman pełni dyżur w dniu 29 listopada br. od godziny 14.00 do godziny 15.00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 68-355-59-42.

27.11.2023 Gmina i Urząd

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zawiadomienie – Komisja Społ-Budż. 30.11.2023