09.12.2022 Gmina i Urząd

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kożuchowie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -13.12.2022

07.12.2022 Gmina i Urząd

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorz Wajman pełni dyżur w dniu 7 grudnia br. od godziny 14:00 do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 68- 355-59 -42.

30.11.2022 Gmina i Urząd

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 30 listopada br. od godziny 11:00 do godziny 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

28.11.2022 Gmina i Urząd

INFORMACJA – zakończenie usuwania azbestu z terenu gminy Kożuchów w 2022 r.

Burmistrz Kożuchowa informuje, iż realizacja zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów w 2022 r.” została zakończona i dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania […]

17.11.2022 Gmina i Urząd

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10161_SKMBT_C25322111610160.pdf (lubuskie.pl) Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów 10160_SKMBT_C25322111610150.pdf (lubuskie.pl)

15.11.2022 Gmina i Urząd

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorz Wajman pełni dyżur w dniu 16 listopada br. od godziny 14:00 do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 68- 355-59 -42