31.05.2023 Bez kategorii

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Grzegorz Wajman pełni dyżur w dniu 31 maja br. od godziny 14:00 do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 68-355-59-42.

24.05.2023 Bez kategorii

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Zawiadomienie – sesja – 25.05.2023 Projekt uchwały – Numer druku LVII.1.23 Projekt uchwały – Numer druku LVII.2.23 Projekt uchwały – Numer druku LVII.3.23 Projekt uchwały – Numer druku LVII.4.23 Projekt uchwały – Numer druku LVII.5.23 Projekt uchwały – Numer druku LVII.6.23 Projekt uchwały – Numer druku LVII.7.23

24.05.2023 Bez kategorii

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 24 maja br. od godziny 12.00 do godziny 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

16.05.2023 Bez kategorii

Dyżur Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Kożuchowie

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kożuchowie Pani Barbara Brzezińska pełni dyżur w dniu 17 maja br. od godziny 16:00 do godziny 17:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 68-355-59-42 lub 601-065-164.

16.05.2023 Bez kategorii

Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów.

15.05.2023 Bez kategorii

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie

ZAWIADOMIENIE o wspólnym posiedzeniu komisji 23.05.2023 (2)