29.11.2023 Bez kategorii

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2024- 2027

OGŁOSZENIE 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2. Oświadczenie – postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 3. Oświadczenie – władza rodzicielska 4. Oświadczenie kandydata na ławnika o spełnianiu wymogów ustawowych 5. Wzór listy poparcia kandydata na ławnika

27.11.2023 Bez kategorii

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE – 30.11.2023 r.

Zawiadomienie – sesja – 30.11.2023-1 Uchwała – Numer druku LXII.1.23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2023 rok-1 Uchwała – Numer druku LXII.2.23 zmieniajaca uchwałę w sprawie WPF na lata 2023-2040-1 Uchwała – Numer druku LXII.3.23 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – azbest-1 Uchwała – Numer druku LXII.4.23 w […]

21.11.2023 Bez kategorii

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 22 listopada br. od godziny 8.00 do godziny 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

09.11.2023 Bez kategorii

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 16.11.2023

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 16.11.2023

31.10.2023 Bez kategorii

Zawiadomienie – Młodzieżowa Rada – 06.11.2023

Zawiadomienie – Młodzieżowa Rada – 06.11.2023

31.10.2023 Bez kategorii

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 07.11.2023

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 07.11.2023 (1)