Gmina i Urząd

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Zawiadomienie-sesja-28.12.2021.doc

Autopoprawka-do-projektu-uchwaly-Numer-druku-XLI.1.21.pdf

Autopoprawka-do-projektu-uchwaly-Numer-druku-XLI.2.21.pdf

Uchwala-Numer-druku-XLI.3.21-w-sprawie-zmian-w-budzecie-Gminy-Kozuchow....pdf

Uchwala-Numer-druku-XLI.4.21-w-sprawie-ustalenia-wydatkow-niewygasajac....pdf

Uchwala-Numer-druku-XLI.5.21-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zwolnienia-....pdf

Uchwala-Numer-druku-XLI.6.21-w-sprawie-przyjecia-raportu-z-realizacji-....pdf

Uchwala-Numer-druku-XLI.7.21-w-sprawie-bezprzetargowej-dzierzawy-nieru....pdf