Gmina i Urząd Mieszkam w Gminie Kożuchów

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Zawiadomienie – sesja – 25.08.2022

Uchwała – Numer druku XLVIII.1.22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gm…

Uchwała – Numer druku XLVIII.2.22 zmieniajaca uchwałę w sprawie Wielolet…

Uchwała – Numer druku XLVIII.3.22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpien…

Uchwała – Numer druku XLVIII.4.22 w sprawie ustanowienia służebności prz…Uchwała – Numer druku XLVIII.5.22 w sprawie przyjęcia aktualizacji Założ…