Gmina i Urząd

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2022 roku o godz. 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1/ Otwarcie posiedzenia komisji i przedstawienie porządku obrad.
2/ Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2021 rok.
3/ Procedura przygotowania wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2021 rok.
4/ Sprawy różne.
5/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.