Gmina i Urząd

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Zakończyła się kadencja sołtysów i rad sołeckich. W najbliższym czasie swoich przedstawicieli na najniższym szczeblu samorządu wybiorą mieszkańcy na zebraniach wiejskich.

Przypominamy, iż zarówno sołtysi jak i członkowie rad sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich zgłasza się bezpośrednio na zebraniach.

Terminy najbliższych zebrań wiejskich:

Mirocin Średni, 20 maja, świetlica wiejska w Mirocinie Średnim, godz. 18:00

Mirocin Dolny, 21 maja, świetlica wiejska w Mirocinie Dolnym, godz. 18:00

Bulin, 22 maja, gospodarstwo agroturystyczne w Bulinie, godz. 16:00

Mirocin Górny, 22 maja, świetlica wiejska w Mirocinie Górnym, godz. 18:00.