Gmina i Urząd

Granty PPGR – aktualizacja wniosków

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i wezwaniem Gminy Kożuchów do uzupełnienia wniosku złożonego przez Gminę, informujemy rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

W związku z powyższym należy dostarczyć:

1) wypełnione przez wnioskodawcę oświadczenie o stopniu pokrewieństwa – druk w załączeniu

DOTYCZY  WSZYSTKICH  WNIOSKODAWCÓW

2) dokumenty (do wglądu) poświadczające stopień pokrewieństwa w linii prostej ucznia  z rodzicem/opiekunem prawnym, dziadkiem/babcią, pradziadkiem/prababcią pracującymi niegdyś w PPGR, wymienionymi w oświadczeniu (odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy: aktów urodzenia, aktów małżeństwa) lub inne dokumenty poświadczające pokrewieństwo w linii prostej

DOTYCZY  WSZYSTKICH  WNIOSKODAWCÓW

3) dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące                             z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR itp.)

– DOTYCZY OSÓB, KTÓRE NIE DOSTARCZYŁY W/W DOKUMENTÓW WRAZ Z WNIOSKIEM

W/w dokumenty są niezbędne do uznania zasadności wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Kożuchów w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Kożuchów do instytucji weryfikującej.

Wypełnione oświadczenia wraz z dokumentami do wglądu należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Kożuchowie (pok. 30 – wejście B) w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku do godz. 14.00.

UWAGA!

Informuję, że w zbiorczym wniosku Gminy Kożuchów o przyznanie grantu ujęte zostaną jedynie wnioski zawierające komplet dokumentów.

oswiadczenie-o-stopniu-pokrewienstwa.doc