Gmina i Urząd

Uwaga rolnicy!

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kożuchów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy informuję, iż została powołana przez Wojewodę Lubuskiego Komisja do szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych długotrwałą suszą.
Wnioski należy składać w biurze podawczym tut. Urzędu Miejskiego do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o szacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego samego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę suszową”